Общите принципи на правото в международното право.


Видин, Благой (2017) Общите принципи на правото в международното право. Годишник на Департамент Право 2016. София, НБУ, 2017, 142-151. ISSN: 1314-8087


 
  Статия
 
 Издадено
  23964
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/