Актуална уредба на европейската система за предоставяне на убежище.


Видин, Благой (2018) Актуална уредба на европейската система за предоставяне на убежище. Годишник на Департамент Право. Година Шеста, София, НБУ, 2018, 118-135. ISSN: 1314-8087


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23963
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/