Военните технологии и модерната субектност. - Litenet, 10.09.2007, 9 (94). Online ISSN 1312-2282


Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Военните технологии и модерната субектност. - Litenet, 10.09.2007, 9 (94). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet


 Изследване на зависимостта между военните технологии и формирането на водерната субектност
  Студия
 военни технологии, модерна субектност
 Издадено
  23962
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/