Музика и Просвещение. - В: Liternet, 19.06.2007, 6 (91). Online ISSN 1312-2282


Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Музика и Просвещение. - В: Liternet, 19.06.2007, 6 (91). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet


 Издледване на динамиката между Просвещение и музика през ХVІІІ в.
  Студия
 Просвещение, музика
 Издадено
  23961
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/