Произход на испанския пикаресков роман (откъс). – В: Литературен вестник, 2005, 32, с. 10-11. Print ISSN 1310-9561


Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Произход на испанския пикаресков роман (откъс). – В: Литературен вестник, 2005, 32, с. 10-11. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"


 Изследване на прозихода на испанския пикаресков роман
  Статия
 пикаресков роман, реализъм, генеалогия
 Издадено
  23960
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/