Промискуитет и миноритарен дискурс. – В: Литературен вестник, 2006, 2, с. 9, 12-13. Print ISSN 1310-9561


Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Промискуитет и миноритарен дискурс. – В: Литературен вестник, 2006, 2, с. 9, 12-13. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"


 Изследване на зависимостта между ранномодерния сексуален морал и дискурса на конвертите в Испания
  Статия
 ранномодерен сексуален морал, миноритарен дискурс
 Издадено
  23959
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/