Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС


Костов, Станислав (2018) Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2018, с. 26-41


 
  Статия
 
 Издадено
  23957
 Станислав Костов

1. Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С: Сиела, 2019, на с. 161

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/