Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС


Костов, Станислав (2018) Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2018


 
  Статия
 
 Издадено
  23957
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/