За едно по-ефективно управление.


Пенчева, Ивалинка (2014) За едно по-ефективно управление. Сборник от научна конференция "Стратегическо планиране и прогнозиране: настояще и бъдеще", 13 декември 2013 г. Ред. С. Тонкова. София: Изд. комплекс - УНСС, 2014, с. 318-329, ISBN 978-954-644-694-7


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23953
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/