ЕЕГ-промени в зависимост от характера на физическото натоварване и психическото състояние (в съавторство)


Диманов, Христо (1976) ЕЕГ-промени в зависимост от характера на физическото натоварване и психическото състояние (в съавторство) Трудове на ВИФ, свитък ІІ


 Проучва се биоелектрическата активност на мозъчната кора в покой и след два вида тренировъчно натоварване
  
 -
 
  2395
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/