Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, Т. 9, с. 71-84. ISSN 978-619-209-125-6


Спиридонов, Валентин (2016) Спиридонов, В. Нови изследвания в Англия и Германия за управлението на Вилхелм II. – В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, Т. 9, с. 71-84. ISSN 978-619-209-125-6 В. Търново


 Направен е историографски обзор на новопоявили се изследвания по въпроса за управлението на Вилхелм II в Германия, както и по подновилия се дебат за вината за избухването на Първата световна война.
  Статия
 Вилхелм II, Първа световна война, историография, Германия, Англия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  23949
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/