Експеримент и модерност: Безразсъдно любопитният. - В: Руската литература – културни диалози, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 278-287. Print ISBN 978-954-524-631-9


Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Експеримент и модерност: Безразсъдно любопитният. - В: Руската литература – културни диалози, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 278-287. Print ISBN 978-954-524-631-9 Сб. "Руската литература – културни диалози", В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008.


 Анализ на вмъкнатата в "Дон кихот" новела "Безразсъдно любопитният"
  Статия
 Дон Кихот, вмъкната новела, експеримент
 Издадено
  23947
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/