Историческият разказ за деца и юноши в периода между двете световни войни


Станков, Иван (1994) Историческият разказ за деца и юноши в периода между двете световни войни Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, т. XXVII, книга 1. Литературознание, Филологически факултет, 1994 г.


 Изследват се историческите разкази и изворите за българската история
  Студия
 история, разказ, литература
 Издадено
  23943
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/