Историческите разкази на Ангел Каралийчев и изворите за българската история.


Станков, Иван (1989) Историческите разкази на Ангел Каралийчев и изворите за българската история. сб. "Проблеми на литературната наука, история и критика. В чест на проф. д-р Георги Димов". В. Търново, 1989 г.


 Съпоставени са текстове на Ангел Каралийчев и текстове на извори за българската средновековна история.
  Статия
 Каралийчев, истгория, Ана Комнина, Йоан Геометър
 Издадено
  23939
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/