Близкият изток – поле за офшорни зони


Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, стр. 28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23937
 Карим Наама

1. حسن . ص ، الأزمات المالية والإقتصادية العالمية ، ISBN 977—232-703 ، اصدار : ابناء وهبة محمد حسان ، القاهرة ، 2009 ، ص. 91 . (Арабски език)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/