Египетска култура и характерни черти на управлението


Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604


 
  Статия
 
 Издадено
  23936
 Карим Наама

1. السعيد . أ ، الربيع الزائف ، ISBN 978-977-488-419-1 ، دار اكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2015 ، ص. 374.(Арабски език)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/