Георгиев, Лъчезар. Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8


Георгиев, Лъчезар (2003) Георгиев, Лъчезар. Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. ISBN 954-524-367-8


 Изследването съдържа: Метафизиката на Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше и Томаш Масарик в книгата на проф. Спиридон Казанджиев “Знание и вяра” и архетиповете в българската книгоиздателска традиция; Филип Симидов - издател и писател-мемоарист; Петко Р. Славейков в контекста на българското книгоиздаване през 60-те и 70-те години на XIX век; Следосвобожденска кореспонденция на Ботевите четници Сава Пенев и Никола Обретенов за разпространение на вестници и книги; Издания и издатели на Виктор Юго в България (1878 – 1944); Етика и нормативност. В контекста на философията на книго-издателския процес през Възраждането; Книга и реклама; Елин Пелин - взаимоотношения и творчески контакти с издатели между двете световни войни. Книгата излиза в помощ на обучаващи се студенти в специалностите на 3.5. Общ. комуникации и инф. науки.
  Учебник / Учебно помагало
 книга, книгоиздаване, печат, автори, поредици, издания, авторско право


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23935
 Лъчезар Георгиев

1. 13. Книговедски студии и статии : В контекста на историята и теорията на бълг. книгоиздаване. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003. – 160 с. : с ил., портр. ISBN 954–524–367–8 Съдържа: Метафизиката на Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше и Томаш Масарик в книгата на проф. Спиридон Казанджиев “Знание и вяра” и архетиповете в българската книгоиздателска традиция; Филип Симидов - издател и писател-мемоарист; Петко Р. Славейков в контекста на българското книгоиздаване през 60-те и 70-те години на XIX век; Следосвобожденска кореспонденция на Ботевите четници Сава Пенев и Никола Обретенов за разпространение на вестници и книги; Издания и издатели на Виктор Юго в България (1878 – 1944); Етика и нормативност. В контекста на философията на книго-издателския процес през Възраждането; Книга и реклама; Елин Пелин - взаимоотношения и творчески контакти с издатели между двете световни войни. Рец.: Владимир Шумелов. Лъчезар Георгиев “Книговедски студии и статии…” // Света гора, 5, 2004, с. 364.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/