The Free Zones – A Form of Collaboration


Наама, Карим (2006) The Free Zones – A Form of Collaboration مجلة " علوم انسانية " ، السنة الثالثة ، العدد 28 ، مايو ، 2006 ، هولندا Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23931
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/