Идейно-естетическата ситуация в сп. "Нов път" и сътрудничеството на Иван Мешеков


Станков, Иван (1993) Идейно-естетическата ситуация в сп. "Нов път" и сътрудничеството на Иван Мешеков сб. "Иван Мешеков. Критикът - артист. Изследвания и материали. ISBN 954-524-031-8 COBISS.BG-ID 1025843684


 Изследва се напрегнатата ситуация в сп. Нов път след Септемврийските събития от 1923 и около четенето в памет на Яворов от 1924
  Статия
 Иван Мешеков, Георги Бакаров, П.К.Яворов
 Издадено
  23930
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/