Мотивът "Майка, либе и дружина" у Ботев, Яворов и Дебелянов


Станков, Иван (1992) Мотивът "Майка, либе и дружина" у Ботев, Яворов и Дебелянов Яворов сборник ISBN 954-427-051-5 COBISS.BG-ID 1024841188


 Разглежда вариантите на устойчив фолклорен мотив в творчеството на Ботев, Яворов и Дебелянов
  Статия
 Майка, либе, дружина, Ботев, Яворов, Дебелянов
 Издадено
  23924
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/