Светилници, ламби, часовници (Опит върху проблема за времето у Д. Талев)


Станков, Иван (2000) Светилници, ламби, часовници (Опит върху проблема за времето у Д. Талев) Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. ISBN 954-524-224-8


 Разглеждат се битови аксесоари като измерители на екзистенциалното и историческото време на персонажите.
  Статия
 Светилник, газена лампа, дървени лъжици, покривки, часовници
 Издадено
  23923
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/