Приказката и / или разказът


Станков, Иван (1992) Приказката и / или разказът сп. Литературна мисъл, 1992, кн. 1-2


 Разглежда се генетичните и типологическите сходства на приказката и разказа
  Статия
 разказ, приказка, мит,
 Издадено
  23922
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/