Към проблема Йовков - Садовяну


Станков, Иван (1994) Към проблема Йовков - Садовяну сб. "Литературно-естетически процеси на Балканите". Институт за балканистика. Изд. Моранг"1 С., 1994 г., с. 321-337 ISBN 954-8531-02-Х COBISS.BG-ID 1027235812


 Изследва се връзката между сборниците "Вечери в Антимовския хан" на Йордан Йовков" и "Ханът на Анкуца" на Михайл Садовяну
  Статия
 Йовков, Садовяну, поетика
 Издадено
  23920
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/