Финансовата и парична реформа в АР египет и ролята на банките за нейния успех


Наама, Карим (1999) Финансовата и парична реформа в АР египет и ролята на банките за нейния успех Сп. Бизнес управление, год.IX, кн. 4, Свищов 1999 г, стр. 52-61. Print ISSN: 0861-6604-печатно издание


 
  Статия
 
 Издадено
  23918
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/