За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия. - Филология, 1995, 30, с. 22-35, Print ISSN 0204-8779


Сабоурин-Дренска, Владимир (1995) За съпоставката между Хумболтовата метафизика на езика и Хегеловата философия. - Филология, 1995, 30, с. 22-35, Print ISSN 0204-8779 сп. "Филология", кн. 30, 1995.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23917
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/