Политикът Х: варианти за възможно бъдеще. Прогнозно-аналитични бележки


Ботева, Мариета (2003) Политикът Х: варианти за възможно бъдеще. Прогнозно-аналитични бележки Център за стратегически анализи и прогнози, ръководител Д. Ольшанский (електронен вариант) 2010 в книгата Ольшанский, Д., "Политический PR", Питер, 2003, с.336-447, ISBN 5-318-00384-2


 
  Статия
 
 Издадено
  23906
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/