Щрих върту темата "за" и "против" предизборните диспути


Ботева, Мариета (2013) Щрих върту темата "за" и "против" предизборните диспути сп. "Реторика и комуникации", бр.7, 2013, ISSN 1314-4464


  настоящата статия са изведени особености на предизборни телевизионни дебати и диспути в САЩ и в България. Представени са особености на медийното поведение на участниците в дебатите и диспутите през призмата на реториката.
  Статия
 дебат, диспут, телевизионен дебат, дискусия, предизборна кампания.
 Издадено
  23904
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/