Лекционната дейност в читалище "Надежда" (1869-1948)


Ботева, Мариета (1999) Лекционната дейност в читалище "Надежда" (1869-1948) Велико Търново: "ПАН-ВТ", 50 стр., ISBN 954-9507-72-6


 
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  23903
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/