Педагогическите принципи в Дидактиката на проф. Михаил Герасков


Бонева, Галя (2004) Педагогическите принципи в Дидактиката на проф. Михаил Герасков Сб. Национална научна сесия в памет на проф. М. Герасков, ВТУ, колеж Враца


 .
  
 педагогически принципи, проф. М. Герасков
 
  2390
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/