Българите пред Европа през 1869 година. В. Търново. Изд. Аста. 96 с. УДК 949.72.042 COBISS.BG-ID - 1026485220


Петков, Петко (1993) Българите пред Европа през 1869 година. В. Търново. Изд. Аста. 96 с. УДК 949.72.042 COBISS.BG-ID - 1026485220


 Публикуван е точният превод на прошението на 51 български емигранти до Парижката конференция на великите сили 1869 г. и коментар.
  Книга
 Прошение на 51 български емигранти 1869 г.
 Издадено
  239
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/