Относно научния статут на семейната педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2000) Относно научния статут на семейната педагогика Педагогика, 8-9, 2000, с. 32 – 37. ISSN: 0861-3982


 
  Статия
 
 Издадено
  23899
 Венка Кутева-Цветкова

1. Кърцелянска – Станчева, В. Семейното възпитание (социални и психолого – педагогически аспекти). Стара Загора, 2009, с. 110. ISBN 978-954-652-012-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/