За някои схващания на професор Димитър Кацаров относно нравственото развитие на детската личност


Кутева-Цветкова, Венка (1995) За някои схващания на професор Димитър Кацаров относно нравственото развитие на детската личност Педагогически алманах, 1995, кн. 1-2, с. 160 - 168. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  23898
 Венка Кутева-Цветкова

1. Няголова М., Карапенчев Ж. (2014) Психология на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, 2013, брой 2, с. 60 – 81. ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/