Някои идейни аспекти на Адити в Ригведа


Маринов, Милен (2008) Някои идейни аспекти на Адити в Ригведа В сб. Философски и психологически идеи, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008. ISBN: 978-954-524-655-5


 Статията разглежда идеята за "единството на Вселената" – представляваща философското ядро в Ригведа, – чиято персонификация е ведическата богиня Адити.
  Статия
 веди, риши, ведически богове, Адити
 Издадено
  23897
 Милен Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/