Основни категории и понятия в социалната педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2009) Основни категории и понятия в социалната педагогика Дни на науката 2009. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново. В. Търново, 2009, с. 205 – 214. ISSN 1314-2283


 
  Доклад
 
 Издадено
  23896
 Венка Кутева-Цветкова

1. Кузманова-Карталова, Р. Теоретични основи и методически подходи в социалнопедагогическата работа, Е Принт, София, 2013, с. 26. ISBN 978-619-90102-5-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/