Социално-педагогическа работа в училище – практики и решения


Кутева-Цветкова, Венка (2009) Социално-педагогическа работа в училище – практики и решения Педагогика, 2009, кн. 9-10, с. 86-101. ISSN 0861-3982


 
  Статия
 
 Издадено
  23895
 Венка Кутева-Цветкова

1. Здравкова, Б. Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 13

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/