Относно научния статут на социалната педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2008) Относно научния статут на социалната педагогика Педагогически алманах,2008, кн. 2, с. 7-33. ISSN 1310-358X


 
  Студия
 
 Издадено
  23894
 Венка Кутева-Цветкова

1. Здравкова, Б. Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 13. ISBN 978-619-208-005-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/