Социално-педагогически измеррения на прехода от детската градина към началното училище


Бонева, Галя (2004) Социално-педагогически измеррения на прехода от детската градина към началното училище Сб. "120 години Предучилищно възпитание", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Педагогически факултет


 .
  
 социално-педагогически измерения, преход от ДГ към НУ
 
  2389
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/