Иля Леонов, Пушкин, Кафка


Няголова, Наталия (2019) Иля Леонов, Пушкин, Кафка "АРТизанин", бр. 16, 2019, с. 122-200


 
  Рецензия
 спектакъл, поетика, митология, жанр, визуалност
 Издадено
  23889
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/