„Географските коловози” на балканската история.


Парашкевов, Пламен (2018) „Географските коловози” на балканската история. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Ред. Ив. Тютюнджиев. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 803-808, ISSN 2603-3534


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  23888
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/