Учебник по Микроикономика


Бянова, Невена (2018) Учебник по Микроикономика В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г. с. 272. ISBN 978-619-208-132-4


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23882
 Невена Бянова

1. Диманов, Даниел. Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материали от IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 - Украйна

2. Маринов, Е. (2018). Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017, С: Издателство на НБУ, с. 102-115. ISSN 2534-9651.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/