В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА


Джановски, Милен (2018) В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА


 Къде се намира личният хоризонт в изкуството ни, в творчеството ни? Съществува ли такъв? Ще направя опит за анализ на поредица творби, които обхващат различни аспекти на творческото ми изразяване, без да ги поставям в последователност, отговаряща на линейното време и опитвайки се да навляза и разтълкувам личната си мотивация, довела до толкова различни като търсения и визуална пластика авторски решения.
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Непубликувано
  23878
 Милен Джановски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/