Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2005, Т. 4/5, с. 147-166.


Лечев, Велико (2005) Австро-Унгария, международният режим на корабоплаване по Дунав и Черно море в навечерието на мирните преговори със Съветска Русия - декември 1917 г. // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2005, Т. 4/5, с. 147-166. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124. COBISS.BG-ID (на статията) 1169086692


 
  Статия
 Австро-Унгария, корабоплаване, Дунав, Първа световна война


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23873
 Велико Лечев

1. Спасов, Л. България и СССР 1917 - 1944 г. : Политико-дипломатически отношения. В. Търново : Фабер, 2008, 550 с. ISBN 978-954-775-770-7, COBISS.BG-ID 1228052708, цит. на с. 57, бел. № 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/