Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135.


Лечев, Велико (2003) Австро-Унгария и Дунавския въпрос 1914 - 1916 г. - Годишник на Военноморския музей - Варна, Варна : ИК Мор. свят, Т. 3, 2003, с. 104-135. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124; COBISS.BG-ID (на статията) 1163026148


 
  Статия
 Австро-Унгария, Дунав


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23872
 Велико Лечев

1. Бърчева, М., Ст. Йорданов. Бойни действия на военните речни сили по българския участък на река Дунав през Първата световна война. - Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 година : Сборник с изследвания / Състав. Петър Бойчев, Володя Милачков ; Ред. Милен Куманов. [Силистра : Ковачев], 2007, 483 с. ISBN 978-954-8775-60-1; COBISS.BG-ID 1227774948, цит. на с. 210, бел. № 6, 7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/