Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1


Будева, Соня (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, трето преработено издание, 2011, с.136, ISBN: 978-954-400-452-1 Изд.”Фабер”, В.Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23863
 Соня Будева

1. Цитирано в: Танева, Н., Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания , Автореферат, Пловдив, 2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/