Будева, С., Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052


Будева, Соня (2001) Будева, С., Преглед на наркоманното поведение във гр. В. Търново и региона; сп. “Социална медицина” бр.2/2001, ISSN 1310-1757; COBISS.BG-ID 121102052 сп. “Социална медицина”


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23860
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/