Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194.


Лечев, Велико (1992) Непубликувани документи за съединисткото движение в Добруджа през 1885 г. - Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 1. / Състав. [и предг.] от Петър Тодоров. - В. Търново : Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1992, с. 188-194. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1025129444


 
  Статия
 Съединение, Добруджа


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23858
 Велико Лечев

1. Попов, Ж. Румъния и Съединението през 1885 г. // Исторически преглед. С., 1993, № 3, ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364, цит. на с. 88, бел. № 78.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/