Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище


Бонева, Галя (2003) Съвременни измерения на взаимните очаквания на учители и ученици в началното училище Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора


 .
  
 взаимни очаквания, учители и ученици от НУВ
 
  2385
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/