Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011


Будева, Соня (2011) Личност и адиктивно поведение, автореферат към докторска дисертация, СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost , 2011 СУ, www.uni-sf.bg/index.php/bul/universitet_t


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  23844
 Соня Будева

1. Цитирано в: Кичукова, К., Славова, В., Иванов, В., Славов, С., Тенева П. "Проучване на основни аспекти в отношението на студенти от Тракийски университет към наркотични вещества", сб. от Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант” в МК - Стара Загора, ИК “КОТА”, Ст. Загора, 2016, стр.71-75, ISBN: 978-954-305-441-1

2. Цитирано в: Симеонова, Й., Александрова, М., Костадинов, С., Фичева, С., Дончева, В. Комбинирано влияние на факторите от училищната среда и личностния профил върху началната и проблемна употреба на психоактивни вещества при юноши, сб. "Здравните грижи през 21-ви век - тенденции и перспективи", 2016, УИ Медицински университет-Плевен, стр. 308-314

3. Цитирано в: Симеонова, Й., Фичева, С., Дончева, В., Александорва, М., костадинов, С., Употреба на психоактивни вещества от ученици на възраст 11-18 г. от град Плевен, Сб. „Здравните грижи през XXI век – тенденции и перспективи“, МУ-Плевен, 2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/