Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138.


Лечев, Велико (1986) Добруджанци-доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1986, № 3, с. 125-138. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23842
 Велико Лечев

6. Пелова, В., Р. Симеонов. "За скъпата нам Добруджа" : Врачанската общественост и възвръщането на Южна Добруджа // Добруджа - политика, общество, стопанство и култура (XIX-XX в.) : сборник с изследвания : [материали от Международна научна конференция, посветена на 75 г. от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България] / състав. Даниела Иванова, Цветолин Недков ; [науч. ръков. Георги Марков]. Тутракан, 2015, 444 с., цит. на с. 413, бел. № 24. ISBN 978-954-8198-82-0

5. История на Добруджа. Т. 4: 1878-1944 / Антонина Кузманова и др. ; Науч. ред., [предг.] Петър Добрев, Благовест Нягулов. - В. Търново : Фабер, 2007. - 647 с. - Други авт.: П. Тодоров, Ж. Попов, Бл. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. ISBN 978-954-775-818-6 (т. 4.); COBISS.BG-ID 1228049892, цит. на с. 91, бел. № 158, цит. на с. 208, бел. № 114.

4. Попов, Ж. Румъния и Съединението през 1885 г. // Исторически преглед. С., 1993, № 3. ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364, цит. на с. 88, бел. № 78.

3. Попов, Ж. Българите в Северна Добруджа 1878 - 1913 г. / Под науч. ред. на Елена Стателова. София : Иван Вазов, 1991, 538 с. COBISS.BG-ID 1026498276, цит. на с. 254, бел. № 7.

2. Попов, Ж. Националноосвободителни прояви на българите от Северна Добруджа през 1878 - 1912 г. // Военноисторически сборник, 1989, № 4. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468, цит. на с. 47, бел. № 11.

1. Маринов, И. 100 години от бунта на русофилите в Силистра // Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1988, № 5. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204, цит. на с. 20, бел. № 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/