Георгиев, Лъчезар. Дигиталният печат и съвременната книга - иновации, предизвикателства, тенденции [The digital print and the contemporary book - innovations, challenges,trends].. // В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 223-239: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138


Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Дигиталният печат и съвременната книга - иновации, предизвикателства, тенденции [The digital print and the contemporary book - innovations, challenges,trends].. // В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 223-239: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138


 IСтатията е доклад от Шеснадесета Националната научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", посветена на 190 години от рождението на П. Р. Славейков, 16-17 ноември 2017 г. Публикацията е излязла през 2018 г. Статията представя съвременните тенденции, иновации и проблемите на дигиталния печат и свързаната с него издателска индустрия, с приложение в книгоиздаването и печатните комуникации. Публикуван е в периодичния научен сборник от големия научен форум.
  Доклад
 дигитален печат, полиграфия, книгоиздаване, издателски бизнес, книга


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23840
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/