Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас)


Бонева, Галя (2003) Стратегии за активизиране на учебната дейност на учениците (1.-4.клас) Сб. Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие, Тракийски университет, Стара Загора


 .
  
 стратегии, активизиране на учебната дейност, ученици от НУВ
 
  2384
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/